Het succes van uw sales organisatie wordt voor 80% bepaald door slechts 20% van uw medewerkers.

Verandering van spijs….doet eten
…en dat geldt ook voor het coachen motiveren van uw verkoopmedewerkers.

Door te dicht op de medewerkers te staan, ontstaat een gewenning. Het resultaat wordt voorspelbaar.
Enige afstand nemen, vanuit de “helikopter” geeft een beter beeld van de mogelijkheden.
De helicopterview maakt onze aanpak dan ook succesvol.
Eerst gaan we aan de hand van een profielkaart van de medewerker in gesprek.
Dit intakegesprek bepaalt de marsroute voor de komende maanden.

Daarbij staat het raam van Johari ons ten dienst.
We laten de medewerker kritisch naar zichzelf kijken, veel van de dingen die ze doen zijn bij hunzelf
bekend en zullen ook voor anderen ook nauwelijks verrassend zijn – De vrije ruimte

Als mensen elkaar beter kennen zal de vrije ruimte groter zijn.
In de omgang met anderen bepaalt de medewerker zelf welke andere zaken die de ander
niet te weten komt – Verborgen gebied

Op één gebied kan niemand direct invloed op uitoefenen – Onbekende zelf

Het laatste gebied en het belangrijkste gebied wordt wel – De blinde vlek genoemd.
Ook vaak het gebied van de ‘transpiratie’ genoemd. Net als bij transpiratie of slechte adem
weet je het niet van jezelf, maar anderen weten (ruiken) het des te beter.

Door aan te geven hoe je elkaar ervaart en over de reacties die dat teweegbrengt,
wordt de vrije ruimte van ieder vergroot. Het geven van feedback maakt de communicatie
tussen twee mensen inzichtelijker.

Feedback maakt je ook bewuster van je gedragingen en de effecten daarvan op anderen.
Dit bewust zijn geeft iemand de mogelijkheid zijn gedrag te handhaven of te veranderen.

Door de helicopterview en genoemde aanpak slaagt Effecttrainers erin 80 procent
van de medewerkers beter te laten communiceren en te presteren.

Voorwaarden:
* Sfeer van veiligheid en vertrouwen over en weer;
* Feedback een hulpmiddel is om de communicatie te verbeteren

Resultaat
* Betere onderlinge communicatie
* Betere prestatie – ruim 70 procent van de medewerkers “on target
* Frequentie van de bilaterale gesprekken afhankelijk van de doelstelling en in overleg te bepalen.

Ook interesse in Sales coaching!

Read More »